TheR-Estate.com
: ขายฝาก

รับฝากซื้อขาย อสังหาฯ บ้านที่ดิน

ศูนย์รับฝากขาย เช่า จำนอง ขายฝาก บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ขายฝาก

‘ขายฝาก’

ขายฝาก เป็นนิติกรรมการซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขายฝาก

 

 • ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก โดยการทำหนังสือสัญญาขายฝากกับเรา มีระยะเวลาขั้นต่ำ1ปี(สัญญาปีต่อปี)สามารถต่อสัญญาไปได้สูงสุดถึง 10 ปี นับแต่เวลาขายฝาก
 • หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายฝากเพียงหมดสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนต่อไปโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มให้กับผู้รับซื้อฝากอีก
 • วงเงินขายฝาก อนุมัติไม่เกิน 50-60% ของราคาซื้อขายปัจจุบัน
 • สามารถนำเงินมาตัดเงินต้นได้ (ลดต้น-ลดดอก)และไถ่ถอนได้ตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมในการทำขายฝากที่สำนักงานที่ดิน
  1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝากในอัตรา 2% ของราคาประเมิน
  2. ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
  3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ(กรณีถือครองยังไม่เกิน5ปี)ในอัตรา 3.3% หรือ ค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า(ถ้าเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก)

TheR-Estate.com

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

บริการของเรา

ซื้อขาย ให้เช่า อสังหาฯ บ้าน ที่ดิน ตึกแถว

ขายอสังหา ขายที่ดิน ขายบ้าน

รับฝากขาย / ฝากปล่อยเช่า

รับฝากขาย / ฝากปล่อยเช่า อสังหา ฝากขายที่ดิน ฝากขายบ้าน

รับฝากซื้อ / รับฝากหา

รับฝากซื้อ / รับฝากหา อสังหา ที่ดิน บ้าน ตึกแถว

อสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด!

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ติดต่อเรา
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ติดต่อ ฝากขาย/ฝากปล่อยเช่า
Search

TheR-Estate.com

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

บทความ

หมวดหมู่

TheR-Estate.com

ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ติดต่อเรา คลิก
CHANGE LANGUAGE
Powered by
TheR-Estate.com
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ทาวน์โฮม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท